Skip to content
NASZE NARZĘDZIA
Jesteśmy certyfikowanymi użytkownikami narzędzi diagnostyczno psychometrycznych,
którymi posiłkujemy się przy realizacji wybranych projektów
Kwestionariusze Hogana - diagnoza osobowości zawodowej

Kwestionariusze Hogana - diagnoza osobowości zawodowej

Kwestionariusze Hogana to zestaw narzędzi psychometrycznych, który dostarcza zaawansowany poziom wiedzy w zakresie oceny potencjału jednostki w celu zwiększenia jej efektywności, zarówno indywidualnie, jak i w ramach organizacji. Składa się z trzech kwestionariuszy – Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey oraz Motives, Values, Preferences Inventory, służących do diagnozy mocnych i słabych stron badanej osoby, jej predyspozycji i ograniczeń w osiąganiu sukcesu zawodowego, a także jej postaw i wartości. Narzędzie odznacza się dobrymi parametrami cech psychometrycznych (rzetelność, trafność, normalizacja, standaryzacja). Kwestionariusze powstały na bazie wieloletnich i wieloośrodkowych badań obejmujących analizę tych cech osobowości, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w środowisku profesjonalnym – selekcji, oceny, rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej. Normy zostały wystandaryzowane dla polskiej populacji.
Master Person Analisys – test osobowości zawodowej

Master Person Analisys – test osobowości zawodowej

MPA identyfikuje kluczowe zachowania wpływające na sukces pracownika na danym stanowisku. Jest to możliwe dzięki stworzeniu kryteriów w postaci kluczowych cech osobowości. Przejrzyste procesy wspomagające selekcję pomagają przy współpracy HR i managerów decydujących o zatrudnianiu. MPA wydobywa istotne informacje niezbędne do zatrudnienia właściwej osoby na każde stanowisko. Jest zintegrowane z platformą METIS, dzięki której możesz inteligentnie używać zgromadzone dane HR. Możesz porównywać dane najlepszych pracowników co pozwala ustalić jaki typ osobowości, który sprawdza się najlepiej na danym stanowisku. Te informacje pozwolą Ci wyselekcjonować właściwego kandydata na daną rolę. Możesz je też wykorzystać w pracy nad rozwojem talentów.
Test kognitywny (poznawczy)

Test kognitywny (poznawczy)

Test zdolności poznawczych ACE pomaga firmom wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko w oparciu o badanie potencjału. Test ocenia kompetencje w zakresie logicznego i analitycznego wnioskowania. Przewiduje wydajność i przyszły sukces na danym stanowisku. ACE to test zdolności poznawczych, który mierzy trzy domeny poznawcze: numeryczną, przestrzenną i werbalną. ACE to „power test” oparty na technologii Computer Adaptive Testing (CAT). Oznacza to, że ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy osoby, automatycznie dostosowując poziom trudności pytań do poziomu umiejętności osób badanych. Oferuje możliwość regulowania złożonością, poziomem precyzji i czasem oceny. Jest on dostępny także w wersji niewerbalnej dla respondentów z dysleksją.
Test typologiczny

Test typologiczny

Test typologiczny EASI ułatwia zrozumienie: co motywuje ludzi, co wspiera tworzenie zrównoważone i dobrze funkcjonujące zespoły. Pomaga także zwiększyć wydajność zespołów. Model testu typologicznego EASI zbudowany jest w oparciu o pięcioczynnikowy model osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. WIELKA PIĄTKA jest współczesną i wiodącą teorią w badaniach osobowości i znajduje potwierdzenie w badaniach na całym świecie, przez co można go nazwać międzykulturowym i uniwersalnym modelem. Analiza czynnikowa modelu EASI wykazała dobrą trafność konstrukcji w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego osobowości.
Test zachowań (sprzedaż i obsługa klienta)

Test zachowań (sprzedaż i obsługa klienta)

BRIGHT pozwala zmierzyć następujące zachowania i postawy: Pracowitość (uważność na szczegóły i sumienność w realizacji zadań), spójność wewnętrzna (konsekwentne działanie zgodnie ze swoimi wartościami, przekonaniami i zasadami etycznymi), skuteczność sprzedaży (zainteresowanie sprzedażą i zaufanie do swoich możliwości sprzedaży), orientacja na usługi (współpraca z innymi, okazywanie otwartej i przyjaznej postawy), społeczna pewność siebie (poczucie komfortu podczas znajdowania się w centrum uwagi i łatwość nawiązywania relacji), tolerancja na stres (radzenie sobie spokojnie i skutecznie z zadaniami w sytuacjach stresowych).
Kwestionariusze Hogana - diagnoza osobowości zawodowej

Kwestionariusze Hogana - diagnoza osobowości zawodowej

Test osobowości PERSO.IN® to polskie narzędzie diagnostyczne, badające naturalne predyspozycje. Koncentruje się na 5ciu obszarach: PEOPLE (postawy, które na co dzień przyjmujemy wobec innych osób – zarówno obcych, jak i bliskich), EXPERIENCE (pozwala na sprawdzenie skłonności do poszukiwania nowych doświadczeń), RESPONSIBILITIES (dotyczy sumienności oraz ogólnego nastawienia do obecnych w naszym życiu zobowiązań), STIMULATORS (określa ilość potrzebnych nam doznań oraz o zapotrzebowaniu na kontakt z innymi ludźmi), OBSTACLES (dotyczy sposobu radzenia sobie z problemami).