Skip to content

Przechodzimy obecnie wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii świata.

W drugiej połowie 2020 r. już raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że pandemia choroby COVID-19 zmieniła oblicze świata. Obok zdrowotnych, ludzkich, społecznych i politycznych, pojawiły się też oczywiście skutki ekonomiczne.

Zmianom podlegają miejsca i sposób wykonywania pracy. Sytuacja wpływa obecnie na wszystkie obszary funkcjonowania człowieka i społeczeństwa: intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny, ekonomiczny i inne.

Jeśli za definicję kryzysu przyjmiemy konieczność działania nacechowanego zmaganiem się lub walką, pod presją czasu i z perspektywą subiektywnych konsekwencji urazu w postaci przeżyć negatywnych, to na poziomie psychicznym i społecznym przeżywamy obecnie kryzys na skalę globalną. W tej chwili weszliśmy już w fazę kryzysu, w której zaczęliśmy ponosić jego długotrwałe koszty i grożą nam symptomy wypalenia.

W tych warunkach dbanie o siebie, o własną kondycję fizyczną i psychiczną, o tzw. wellbeing, które kiedyś było luksusem czy opcją – dziś stało się koniecznością i obowiązkiem.

Z pomocą w tym czasie mogą nam przyjść koncepcje odporności (ang. resilience). Odporność jest właściwością, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.

My, jako Aware HR, stworzyliśmy program wzmacniania odporności, zakorzeniony w teorii i badaniach oraz w podejściu, które niestrudzenie promujemy, czyli, że człowiek jest jednością psychofizyczną funkcjonującą w trójkącie ciało-umysł-emocje.

Ofertę naszą kierujemy do menedżerów, którzy są świadomi i zdecydowani, by zapobiegać długotrwałym negatywnym skutkom kryzysu psychicznego u pracowników. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie firmy staną przed koniecznością tego typu działań, pytanie tylko, czy te działania będą miały charakter zarządzania czy „gaszenia pożarów”.

RESILIENCE – Podnoszenie osobistej odporności jako odpowiedź na przewlekły stres