Skip to content

AwareRecruitment REKRUTERZY dla REKRUTERÓW POLITYKA PRYWATNOŚCI

Profesjonalne wykorzystanie informacji, które nam dostarczasz, ma dla nas znaczenie nadrzędne. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej. 

Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe akceptujesz niniejsze warunki oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią Klauzuli Informacyjnej.

 

Tożsamość Administratora:

GRUPA AWARE Piotrowska, Hayder s.c., Ewa Piotrowska, Joanna Hayder, właściciel marki Awarehr (www.awarehr.pl) z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Apartamentowej 13/3,

NIP: 522 319 88 17, REGON 388348509

 

Dane kontaktowe Administratora:

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 

Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: admin@awarehr.pl, telefonicznie pod numerem: +48 696 415 801 lub pisemnie na nasz adres: ul. Apartamentowa 13/3, 02-495 Warszawa.  

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia Ci możliwości udziału
w realizowanych przez nas programach i warsztatach. Dlatego też niezbędna jest nam możliwość przetwarzania określonych informacji na Twój temat. Prosimy tylko wyłącznie
o informacje, które mają nam pomóc efektywnie i sprawnie przeprowadzić proces naboru na prowadzone przez nas warsztaty i szkolenia, a następnie profesjonalnie je przeprowadzić.

 

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić właściwy sposób przetwarzania danych osobowych oraz odpowiedni poziom ochrony danych, przyjęliśmy następujące zasady:

 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty; 
 • dane osobowe są gromadzone wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach zgodnych z prawem i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 • gromadzone dane osobowe są adekwatne do określonego celu, istotne i ograniczane do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania; 
 • gromadzone dane osobowe są dokładne i w razie konieczności aktualizowane, natomiast niedokładne i niekompletne dane są poprawiane, usuwane lub ich przetwarzanie zostanie przerwane;
 • dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przez okres dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane;
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni poziom ich bezpieczeństwa.

 

W jaki sposób pozyskujemy dane?

Twoje dane pozyskujemy:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem https://awarehr.com.pl/akademia-rekrutera lub jakiejkolwiek innej strony, którą zarządzamy lub
 • na podstawie Twojej kontaktu z nami za pośrednictwem FB, poczty email lub kontaktu telefonicznego

 

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: 

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury,

Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić nie jest kompletna. 

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Zasadniczo używamy Twoich danych na dwa sposoby:

Działania szkoleniowe – głównym celem naszych działań jest realizacja bieżących projektów szkoleniowych i treningowych

W tym celu wykorzystujemy Twoje dane przede wszystkim w poniższy sposób:

 • Gromadzenie Twoich danych pochodzących od Ciebie
 • Przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z realizacją szkolenia oraz dokonywania rozliczeń

Zwróć uwagę, że powyższa lista działań nie jest kompletna. 

 

Działania informacyjne – prezentowanie Ci prowadzonych przez nas projektów szkoleniowych i treningowych w postaci opisów i ofert szkoleń / warsztatów

W tym celu wykorzystujemy Twoje dane przede wszystkim w poniższy sposób:

 • Przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w celach informacyjnych

Zwróć uwagę, że powyższa lista działań nie jest kompletna. 

 

Twoje prawa w związku z danymi

Posiadasz określone uprawnienia w związku z Twoimi informacjami osobowymi. W przypadku, gdy chcesz uzyskać dalsze informacje na ten temat lub wykonać jakiekolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@awarehr.pl w dowolnym momencie.

Każdorazowo Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu i zakresie określonym w treści zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz ich usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 • Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował brakiem realizacji celów, dla jakich te dane są zbierane. 
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoje dane osobowe,

Treść niniejszej Klauzuli Informacyjnej może ulegać modyfikacjom. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszamy do zapoznawania się z aktualna wersją Klauzuli za pomocą tego linku.