Skip to content

Olga Rawa- Siarkowska Psycholog, Trener – Szkoleniowiec, Mentor

Od 2005 roku współpracuje z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Prowadzi zajęcia ćwiczeniowe dla studentów Psychologii, Zarządzania, Politologii oraz warsztaty i treningi w ramach specjalności Psychologia Przywództwa i Biznesu (dawniej: Przedsiębiorczości i Zarządzania).

Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W pracy szkoleniowej zajmuje się głównie rozwojem miękkich umiejętności społecznych, z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności menadżerskich, umiejętności trenerskich, budowania zespołów pracowniczych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Prowadzi szkolenia z przeciwdziałania anomii pracowniczej i budowania strategii wprowadzania i rozwoju etosu pracowniczego. W ramach swojej pasji, jaką jest psychologia społeczna zajmuje się zagadnieniem różnic pokoleniowych w Polsce i na świecie oraz tematyką uprzedzeń i błędów poznawczych.

Prowadziła szkolenia m.in. dla PGNiG, Banku Polskiego, Izb Skarbowych, Urzędu Miasta Legionowa, firmy Securitas, Renault Retail Group, Baumit, PZU Zdrowie, Your Way Sp.z o.o..

Dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej realizowała projekty:

  • w zespole prof. Kosewskiego (Komunikacja interpersonalna oraz Zarządzanie przez
  • wartości, 2009r.; Asertywność pracownicza, 2010r)
  • Etyka, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów, Warszawa i Olsztyn (X – XII. 2014).

Od 2019 r. prowadzi konsultacje dla osób poszukujących zmiany w pracy zawodowej.

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psycholog, trener – szkoleniowiec, mentor.

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (dawnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie).

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ukończyła:

  • Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (2006r.)
  • Akademię Rozwoju Kompetencji Trenera INTRA (2009r.).

Posiada międzynarodowy certyfikat: IES Certified Assessor for Assessment & Development Center oraz Akademii Mentora.

Jest certyfikowanym użytkownikiem testów firmy Master Int.: MPA, EASI oraz ACE.