Skip to content
Moduł 1

MODUŁ 1 – PROCES REKRUTACJI

PROFILOWANIE KANDYDATA

czyli kogo właściwie szukamy 

NA CZYM SIĘ SKUPIAMY / CZEGO SIĘ DOWIESZ:

Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy… 

  • Jak zastosować MODEL STAR w rozmowie
  • Jak praktycznie weryfikować doświadczenia i sprawdzać kompetencje, dobierając pytania pytania i pogłębiając rozmowę 
  • Jak weryfikować niejasne odpowiedzi i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych

CZAS TRWANIA: