Skip to content

BUSINESS COACHING

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW

Prowadzony przez nas Business Coaching jest wzorowany na coachingu sportowym.

Jest bardziej dyrektywny i nastawiony na konkretny wynik niż standardowy coaching.

Jednym z fundamentów coachingu w tradycyjnym rozumieniu jest zasada pracy nad celem klienta (nie sponsora). Pierwszą różnicą coachingu sportowego jest ustalenie wspólnego celu (w trójkącie klient-sponsor-coach). 

Pozostałe różnice to głównie:

  • Prostota (metoda jednego zdania), 
  • Praktyczność (praktyczne efekty jako jedyny wskaźnik skuteczności coachingu),
  • Praca kognitywna nad postawą (sportowiec jako monarcha),
  • Motywacja (storytelling),
  • Emocje (jak się porozumieć z emocjonalnym mózgiem),
  • Obserwacja w akcji (on the job),
  • Perspektywa członka zespołu.
MIEJSCE:

Miejscu uzgodnione z Klientem.

FORMA:

Cykliczne 60-minutowe spotkania.

Ilość spotkań oraz zakres coachingu ustalany każdorazowo indywidualnie, w zależności od założonych celów.