Skip to content
Plastics-Europe-Logo-Strapline-Positive-RGB

PLASTICS EUROPE jest europejskim stowarzyszeniem producentów tworzyw sztucznych, jednym z wiodących europejskich stowarzyszeń branżowych z ośrodkami w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie, Paryżu i Warszawie.

Celem PLASTICS EUROPE jest wprowadzenie w życie odpowiedzialnych działań, partnerstw i innowacji, jakie europejski przemysł tworzyw sztucznych podejmuje, aby docenić i rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych oraz zwiększyć zaufanie do zdolności tworzyw sztucznych do pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

Zakres odpowiedzialności

Miejsce Pracy: Warszawa

Plastics-Europe-Logo-Strapline-Positive-RGB

PLASTICS EUROPE jest europejskim stowarzyszeniem producentów tworzyw sztucznych, jednym z wiodących europejskich stowarzyszeń branżowych z ośrodkami w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie, Paryżu i Warszawie.

Celem PLASTICS EUROPE jest wprowadzenie w życie odpowiedzialnych działań, partnerstw i innowacji, jakie europejski przemysł tworzyw sztucznych podejmuje, aby docenić i rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych oraz zwiększyć zaufanie do zdolności tworzyw sztucznych do pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

Zakres odpowiedzialności

Miejsce Pracy: Warszawa