SZKOLENIE

PROFIL KANDYDATA CZYLI KOGO WŁAŚCIWIE SZUKAMY

Odpowiednie zdefiniowanie profilu poszukiwanego kandydata to klucz do skutecznej rekrutacji. Podstawowe pytanie na początku każdego procesu to pytanie o to kogo szukamy – nie w rozumieniu „opisu stanowiska”, ale w dużo szerszym ujęciu danej roli – po co dołącza do organizacji? jakie będą jej zadania i cele? co powinna „wnieść na pokład”? czego oczekuje od niej organizacja? 
Jeżeli w odpowiedni sposób zdefiniujemy profil kandydata, nie tylko łatwiej będzie nam zdefiniować strategię poszukiwań, ale też dużo szybciej i efektywniej przeprowadzimy proces, a kandydatom w procesie zagwarantujemy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych rozmów.

POKAŻEMY CI JAK:

  • przeanalizować zadania i odpowiedzialności na danym stanowisku oraz szeroki kontekst rekrutacyjny, tak aby przełożyć je na poszukiwane kompetencje 

  • w jaki sposób zdefiniować poszukiwane kompetencje, jakie przyjąć parametry oceny i na podstawie jakich przejawów je oceniać

  • w jaki sposób poszukiwane i pożądane kompetencje przełożyć na wymagania związane z ekspertyzą i doświadczeniem poszukiwanego kandydata