Skip to content

CHAMPIONCOACH

BIZNES

RESILIENCE

– W POSZUKIWANIU NOWEJ RÓWNOWAGI

 

WARSZTAT RESILIENCE powstał z myślą o pomocy pracownikom w uporaniu się z własnymi emocjami.

 

Podczas warsztatu wykorzystujemy:

  • elementy treningu bokserskiego
  • elementy treningu mentalnego w sytuacji walki i konfrontacji
  • trening z elementami terapii przez ciało (według Alexandra Lowena) 
  • elementy zarządzania stresem poprzez techniki mindfulness
  • redukcję stresu przez techniki medytacyjne
  • podnoszenie odporności psychicznej (resilience) przez techniki wizualizacji i autohipnozy

 

Spotkania mają na celu:

  1. Rozładowanie emocji, budowanie osobistej strategii zarządzania stresem, podstawy odporności psychicznej, codzienne aktywności (spotkanie 1),
  2. Zarządzanie stresem i budowanie osobistej odporności psychicznej (spotkanie 2),
  3. Wzmocnienie konsekwencji i znaczenia codziennej pracy własnej w wytwarzaniu nowych nawyków niezbędnych do skutecznego radzenia sobie w kryzysie (spotkanie 3).

 

FORMA:

Cykl minimum trzech interaktywnych (tj. z możliwością audio i video włączenia się uczestników), 60-minutowych spotkań online

Możliwość modyfikacji programu oraz dostosowania czasu i programu do indywidualnych potrzeb Klienta.

RESILIENCE

– BUDOWANIE WŁASNEJ

ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 

Celem WARSZTATU RESILIENCE jest pomoc pracownikom w zarządzaniu stresem i  emocjami oraz zbudowaniu osobistej odporności psychicznej.

W warsztacie wykorzystujemy:

  • elementy treningu bokserskiego
  • elementy treningu mentalnego w sytuacji walki i konfrontacji
  • trening z elementami terapii przez ciało (według Alexandra Lowena) 
  • elementy zarządzania stresem poprzez techniki mindfulness
  • redukcję stresu przez techniki medytacyjne
  • podnoszenie odporności psychicznej (resilience) przez techniki wizualizacji i autohipnozy.
 1.  

FORMA:

Całodzienny warsztat, realizowany w trzech blokach czasowych.

 

MIEJSCE:

Warsztat możemy poprowadzić w dowolnym miejscu uzgodnionym z Klientem (w tym w naszej sali szkoleniowej).

 

Możliwość modyfikacji programu oraz dostosowania czasu i programu do indywidualnych potrzeb Klienta.

WARSZTATY

I EVENTY FIRMOWE

 

Ofertę eventów przygotowujemy wspólnie z Klientem, w zależności od potrzeb i charakteru wydarzenia.

Dariusz Sęk prowadzi wykłady, dzieli się swoją historią, uczy technik boksu i uczestniczy w wydarzeniu w celu integracji grupy.

Tematy spotkań dotyczą m.in.:

  • pracy z presją i stresem,
  • konkurencyjnością,
  • wytrwałością,
  • pokonywaniem osobistych słabości,
  • przekraczaniem własnych ograniczeń,
  • budowaniem odporności fizycznej i psychicznej,
  • budowaniem stabilności.

Osobnym elementem jest opcja sparringów z Darkiem lub pomiędzy sobą nawzajem, które stanowią możliwość sprawdzenia swoich możliwości i po prostu „wyżycia się”.

 

MIEJSCE:

Warsztat możemy poprowadzić w dowolnym miejscu uzgodnionym z Klientem (w tym w naszej sali szkoleniowej).

FORMA:

Możliwość modyfikacji programu oraz dostosowania czasu i programu do indywidualnych potrzeb Klienta.

BUSINESS COACHING

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

I PRACOWNIKÓW

 

Prowadzony przez nas Business Coaching jest wzorowany na coachingu sportowym.

Jest bardziej dyrektywny i nastawiony na konkretny wynik niż standardowy coaching.

Jednym z fundamentów coachingu w tradycyjnym rozumieniu jest zasada pracy nad celem klienta (nie sponsora). Pierwszą różnicą coachingu sportowego jest ustalenie wspólnego celu (w trójkącie klient-sponsor-coach). 

Pozostałe różnice to głównie:

  • Prostota (metoda jednego zdania), 
  • Praktyczność (praktyczne efekty jako jedyny wskaźnik skuteczności coachingu),
  • Praca kognitywna nad postawą (sportowiec jako monarcha),
  • Motywacja (storytelling),
  • Emocje (jak się porozumieć z emocjonalnym mózgiem),
  • Obserwacja w akcji (on the job),
  • Perspektywa członka zespołu.

 

MIEJSCE:

Miejscu uzgodnione z Klientem.

FORMA:

Cykliczne 60-minutowe spotkania.

Ilość spotkań oraz zakres coachingu ustalany każdorazowo indywidualnie, w zależności od założonych celów.

TRENINGI PERSONALNE

DLA 

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

I PRACOWNIKÓW

 

Oferujemy personalne treningi boksu z elementami coachingu i treningu mentalnego dla wsparcia kadry zarządzającej i przedsiębiorców w codziennych wyzwaniach, na jakie są wystawieni.

Istnieje możliwość zorganizowania tego typu treningów także dla wybranych pracowników, w formie indywidualnej lub grupowej, w odpowiedzi na potrzeby pracownika albo całego zespołu

Podczas tego typu zajęć kładziemy nacisk na pracę ze stresem i presją, na bycie sobą i asertywność.

Wspólnie budujemy odporność, fizyczną i psychiczną.

Wykorzystujemy techniki z różnych dziedzin, dobierane indywidualnie według potrzeb klienta, aby w jak najlepszy sposób wspomóc jego rozwój, zarówno zawodowy, jak i osobisty.

 

MIEJSCE:

Miejscu uzgodnione z Klientem.

FORMA:

Cykliczne 60-minutowe spotkania.

Ilość spotkań oraz zakres ustalany każdorazowo indywidualnie, w zależności od założonych celów.