Skip to content

DIVERSITY & INCLUSION

RÓŻNORODNOŚĆ & INKLUZYWNOŚĆ

PROGRAM WARSZTATOWO-TRENINGOWY DLA FIRM

DLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ

PO NASZ PROGRAM?

Temat różnorodności i wprowadzania działań wspierających inkluzywność to niezwykle ważny temat dla każdej organizacji. Zwiększająca się świadomość wyzwań wynikających z różnic międzyludzkich oraz korzyści płynące z budowania kultury organizacyjnej uwzględniającej te różnice, sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętność z tego zakresu.

Nasz autorski program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematem różnorodność i inkluzywność, zwłaszcza:

  • osób na stanowiskach menadżerskich, które doświadczają wyzwań związanych z różnorodnością w działach, którymi zarządzają
  • osób pracujących w zespołach, które chciałby korzystać z potencjału płynącego z różnorodności
  • przedstawicieli organizacji, której klientami są przedstawiciele różnych środowisk i/lub narodowości
  • organizacji, które chciałyby wprowadzić zmiany w kierunku inkluzywność w kulturze organizacyjnej.

RÓŻNORODNOŚĆ

to pojęcie odnoszące się do zauważania kwestii, które odróżniają nas od innej osoby lub całej grupy osób. Wprowadzanie polityki różnorodności do organizacji ogólnie można opisać jako nadawanie mocy osobom przez zauważanie i szanowanie, ale również docenianie potencjału płynącego z różnic w wieku, płci, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, czy poziomu edukacji i doświadczeń.

Każdy człowiek niesie ze sobą indywidualną perspektywę związaną z doświadczeniami i wiedzą, a także unikalne ujęcie rozumienia „świata”, która może zwiększać potencjał organizacji.

Różnorodność oznacza budowanie kultury opartej na poczuciu bezpieczeństwa, pozytywnego nastawienia i wzajemnej akceptacji. Oznacza to dążenie do zrozumienia i tolerancję, które jest jedyną drogą do docenienia różnorodności i wykorzystania jej w rozwoju.

3

INKLUZYWNOŚĆ – polityka włączania

Działania inkluzywne to zachowania aktywnie wspierające zrozumienie dla różnic indywidualnych, podkreślających równe traktowanie i otwartość. Wprowadzenie kultury organizacyjnej opartej na polityce inluzywności oznacza nie tylko uwzględnianie potrzeb płynących z różnic związanych z płcią, wiekiem, sytuacją rodzinną, wyznaniem religijnym, miejscem pochodzenia, czy zamieszkania, a nawet czynnikami osobowościowymi, jak np. ekstrawersja czy introwejca. Idzie krok dalej z kierunku postrzegania tej różnorodności jako zasobu i procesowego wykorzystywania ich do rozwoju organizacji na wielu poziomach.

Poprawnie wprowadzone działania inkluzywne owocują poczuciem szacunku i wartości osób pracujących oraz budują poczucie przynależności. Wymagają zmian w nastawieniu i postawach, jednak korzyści w postaci dobrej atmosfery pracy i efektywnej współpracy, dotyczą wszystkich. W efekcie możemy zauważyć wzrost motywacji przekładającą się na wyniki w produktywności i wydajności.

Projekt bez tytułu (6)

CO ZYSKASZ DZIĘKI AwareD&I?

Zrozumienie korzyści wynikających z różnorodności i inkluzji oraz przyjęcie tych wartości przez firmę

Zrozumienie kluczowych zasad obowiązujących w inkluzywnym miejscu pracy

Poszerzenie wiedzy na temat uprzedzeń – świadomych i nieświadomych – oraz faktu, iż są one częścią ludzkiej natury

Uznanie i zrozumienie sposobu, w jaki uwidaczniają się nieświadome uprzedzenia, oraz wpływu, jaki wywierają one na postępowanie ludzi

Ukazanie, w jaki sposób należy radzić sobie z bezpośrednimi i pośrednimi niewłaściwymi zachowaniami

Sporządzenie planu działania mającego na celu wypracowanie bardziej inkluzywnych zachowań i promowanie zmian w całej firmie

AwareD&I

PROPONOWANE PRZEZ NAS WARSZTATY

hand-1917895_1920
WARSZTAT WPROWADZAJĄCY
jednorazowe spotkanie
90 minut
wprowadzenie w tematykę (dominuje forma seminaryjna – wykładowa)
CENA 999 PLN DLA GRUPY
WARSZTAT JEDNODNIOWY
realizowany jednorazowo w wymiarze 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min)
wprowadzenie do tematyki (forma seminaryjna) oraz pogłębienie tematu (forma praktyczna)
zakres merytoryczny – a w szczególności zagadnienia praktyczne – dopasowywane do realnych potrzeb Klienta
CENA 2 699 PLN DLA GRUPY
CYKL WARSZTATÓW
długość i częstotliwość warsztatów ustalana indywidualnie z klientem
zakres tematyczny uzgadniany z Klientem i dostosowany – zwłaszcza w obszarze praktycznych ćwiczeń – do realnych potrzeb Klienta
OFERTA PERSONALIZOWANA

AUTORKA I PROWADZĄCA AwareD&I

Olga Rawa-Siarkowska